Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

API-talous määritelmäKirjaa kirjoittaessamme luimme kymmeniä akateemisia artikkeleita ja totesimme ettei kunnollista API-talouden määritelmää löydy. Termin liepeiltä ja sitä koskettavaa materiaalia löytyi ja hyödynsimme ne kirjassa. Koska API-talous on kirjan nimessä, näyttäisi se hölmöltä jos sitä ei jotenkin siinä määriteltäisi. Ikään kuin käsiteltäisiin asiaa, mutta ei kerrottaisi mistä oikein puhutaan.


Koko kirja on täynnä esimerkkejä API-taloudesta, joita tarkastellaan eri kulmista kuten esimerkiksi liiketoimintamallit, kohderyhmät ja kehittäjäkokemus sekä hyödyntäjäyhteisö. Kun olimme saaneet kirjan sisällön kirjoitettua, olimme valmiit määrittelemään API-talouden.

Päädyimme määrittelemään API-talouden seuraavasti:

API-taloudessa organisaatio hyödyntää omia ja toisten organisaatioiden resursseja sisäisten ja avointen rajapintojen avulla tuottaakseen sovelluksia ja palveluita nopeasti ja siten lisäarvoa asiakkailleen. API-taloudelle luonteenomaista on kilpailu kehittäjäyhteisöjen suosiosta ja palveluiden tarjoaminen ensisijaisesti sovelluskehittäjille (engl. Business-to-Developers, B2D).

Avoimella rajapinnalla (engl. Open API, external API) tarkoitetaan julkisia (engl. public) ja kumppani (engl. partner)-rajapintoja erotuksena organisaation sisäisistä (private tai internal API). Avoimet rajapinnat voivat olla maksullisia tai maksuttomia ja sisältää käyttäjätunnistuksen. Rajapinnan tarjoama data voi olla avointa dataa (open data) lisensoituna creative commons-tyypppisillä lisensseillä.