6 Liiketoimintamallit APIsta alustaan

luku6.png

Marjukka Niinioja

 

Tässä luvussa tutkitaan vaihtoehtoja API-talouden liiketoimintamalleiksi ja miten olemassa olevat mallit hyödyntävät rajapintoja. Lisäksi luvussa pohditaan liiketoimintamallin käsitettä ja esitetään esimerkkien avulla ero perinteisten ja liiketoimintamallien ja API-liiketoimintamallien välillä. Luvussa käsitellään myös kuinka helposti API muuttaa liiketoimintamallin alustaksi. Keskeiset tarkastelukulmat liiketoimintamalleihin ovat kasvupotentiaali, markkinan koko sekä liikevaihto- ja kulurakenne.

Yhteenveto

  • Liiketoimintamallin olennaisia asioita ovat kohderyhmät ja se, millaisia suhteita ja kanavia niihin ylläpidetään.

  • API-taloudessa kehittäjäkokemus on keskeinen osa asiakaskokemusta ja liiketoimintamallin onnistumista.

  • Liiketoimintamallin tärkein tehtävä on vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: kuka on asiakkaasi, mikä on arvolupauksesi ja kuinka voit tuottaa asiakkaalle arvoa vieläpä sopivin kustannuksin?

  • Pohdi liiketoimintamalliasi: onko API tapa antaa ekosysteemin tuoda omia palveluitaan alustalle vai tapa tarjota ekosysteemille oman yrityksen palveluita?

  • Asiakaskeskeinen lähestymistapa on keskeinen API-taloudessa menestymiseksi. Ei se, että suunniteltaisiin API-tarjoajan lähtökohdista ratkaisuja ja keskityttäisiin tarjoajan ja markkinan väliseen suhteeseen.

  • Verkosto- ja alustaliiketoimintamallit skaalautuvat parhaiten sekä liikevaihdolla ja volyymillä että tuloksella mitattuina

  • API teknisenä ratkaisuna yhdistää sekä asiakaskeskeisen logiikan (CDL) että verkosto-orkestroijien liiketoimintalogiikan.

  • Asiakas voi ottaa APIn osaksi omaa liiketoimintaprosessiaan ja rakentaa ekosysteemin (”verkoston”) tarjoamista rajapinnoista itselleen haluamiaan palvelukokonaisuuksia.

  • APIn tarjoavat tahot voivat myös itse ostaa niitä muilta sekä rakentaa asiakaspolkuja ja uusia ratkaisuja lähes rajattomasti.

 

Kiinnostuitko?