6 Liiketoimintamallit APIsta alustaan

Marjukka Niinioja

 

Tässä luvussa tutkitaan vaihtoehtoja API-talouden liiketoimintamalleiksi ja miten olemassa olevat mallit hyödyntävät rajapintoja. Lisäksi luvussa pohditaan liiketoimintamallin käsitettä ja esitetään esimerkkien avulla ero perinteisten ja liiketoimintamallien ja API-liiketoimintamallien välillä. Luvussa käsitellään myös kuinka helposti API muuttaa liiketoimintamallin alustaksi. Keskeiset tarkastelukulmat liiketoimintamalleihin ovat kasvupotentiaali, markkinan koko sekä liikevaihto- ja kulurakenne.

Yhteenveto

  • Liiketoimintamallin olennaisia asioita ovat kohderyhmät ja se, millaisia suhteita ja kanavia niihin ylläpidetään.

  • API-taloudessa kehittäjäkokemus on keskeinen osa asiakaskokemusta ja liiketoimintamallin onnistumista.

  • Liiketoimintamallin tärkein tehtävä on vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: kuka on asiakkaasi, mikä on arvolupauksesi ja kuinka voit tuottaa asiakkaalle arvoa vieläpä sopivin kustannuksin?

  • Pohdi liiketoimintamalliasi: onko API tapa antaa ekosysteemin tuoda omia palveluitaan alustalle vai tapa tarjota ekosysteemille oman yrityksen palveluita?

  • Asiakaskeskeinen lähestymistapa on keskeinen API-taloudessa menestymiseksi. Ei se, että suunniteltaisiin API-tarjoajan lähtökohdista ratkaisuja ja keskityttäisiin tarjoajan ja markkinan väliseen suhteeseen.

  • Verkosto- ja alustaliiketoimintamallit skaalautuvat parhaiten sekä liikevaihdolla ja volyymillä että tuloksella mitattuina

  • API teknisenä ratkaisuna yhdistää sekä asiakaskeskeisen logiikan (CDL) että verkosto-orkestroijien liiketoimintalogiikan.

  • Asiakas voi ottaa APIn osaksi omaa liiketoimintaprosessiaan ja rakentaa ekosysteemin (”verkoston”) tarjoamista rajapinnoista itselleen haluamiaan palvelukokonaisuuksia.

  • APIn tarjoavat tahot voivat myös itse ostaa niitä muilta sekä rakentaa asiakaspolkuja ja uusia ratkaisuja lähes rajattomasti.

 

Kiinnostuitko?

The fundamental book on API Economy based on research and experience.

Be in touch: +358 40 535 9066 Jarkko, +358 40 838 7308 Marjukka,

or send email to info@osaango.com 

Finland

Tilaa ja lue

Osallistu somessa

Sivustosta

©2017 BY API-TALOUS101 / Osaango Oy