5 API – tuote, palvelu vai jotain ihan muuta?

Yrityksen resurssi API-talodessa. Lähde: Marko Seppänen ja Marjukka Niinioja. 2018. API-talous 101, Alma Talent

Marjukka Niinioja

Tässä luvussa pohditaan APIn eri olomuotoja ja niiden merkitystä API-liiketoiminnalle ja APIen tekniselle kehitykselle. Luku vastaa kysymykseen mikä API on tai millainen tehtävä sillä parhaimmillaan voi olla osana yrityksen liiketoimintamallia ja IT-arkkitehtuuria.

Yhteenveto

  • Eri valmistajien tarjoamat esineiden internet -alustat antavat mahdollisuuden ohjata tai ainakin lukea lähes mitä tahansa eri tekniikoilla kytkettäviä laitteita ja sensoreita.

  • Usein rajapinnat on toteutettu integraationäkökulmasta asiakas- ja järjestelmäkohtaisesti

  • Rajapintojen avulla voidaan toteuttaa myös siirtymä fyysisten tavaroiden myymisestä niiden palvelullistamiseen, jossa fyysinen tuote ostamisen ja omistamisoikeiúden siirtymisen sijaan voidaan tarjota käyttötarpeen mukaan vuokrattavana tai muuten käyttöön otettavana palveluna.

  • Liiketoiminnallisesti ajateltuna API on ensisijaisesti resurssi, jota voidaan myydä ja ostaa, kuten mitä tahansa resursseja.

  • Rajaresurssit on tarkoitettu mahdollistamaan alustaan liittyminen, poistuminen sekä esimerkiksi omien tuotteiden, palveluiden tai tietojen päivittäminen tai lukeminen alustalta.

 

Kiinnostuitko?