4 Alustan vetovoiman lait

luku4.png

Marko Seppänen

Alustat ja niihin perustuva liiketoiminta, ns. alustatalous, on yksi merkittävimmistä muutoksista pitkään aikaan. Tuotantovetoisen 1900-luvun ja viimeiset pari vuosikymmentä vallinneen palvelukeskeisen ajattelun jälkeen seuraava iso myllerrys tapahtuu alustojen myötä. Tämän luvun tarkoitus on valottaa tätä myllerrystä ja sen vaikutuksia.

Yhteenveto

Alustatalous on uusi toimintamalli, joka myllertää niin toimialarajat kuin yritysten voitonjaon mallitkin uudelleen. API on yksi keskeinen rajaresurssi, ja se mahdollistaa uudenlaisen arvonluonnin alustataloudessa. Suurten monikansallisten yhtiöiden, mm. GAFA-yritysten rooli on jatkossa merkittävä. Tekniikan ja palveluiden kehittymisen lisäksi alustataloudessa korostuu luottamus, niin yksilöiden kuin instituutioiden välillä. Tekoälyn ja algoritmien läpinäkyvä kehittäminen voi olla yksi tarpeellinen keino luottamuksen säilyttämiseksi ja rakentamiseksi.

Kiinnostuitko?