3 APIt ekosysteemissä

API-talous tapahtuu alustojen välissä ja ympärillä. Lähde: Jarkko Moilanen. 2018. API-talous 101, Alma Talent

Marko Seppänen ja Jarkko Moilanen

Luvussa pohditaan, millainen rooli APilla on osana digitaalisen ekosysteemin rakentamista. Mitä hyötyä ekosysteemistä on? Miten ekosysteemi poikkeaa alustasta? Miten API-talous ja alustatalous liittyvät toisiinsa ja mitä globaalissa API-maailmassa on tekeillä?

Yhteenveto:

Erilaiset ekosysteemit ovat olleet puheenaihe Suomessa viime vuodet. Menestyvän ekosysteemin rakentaminen vaatii innovaatioarkkitehtuurilta tiedon avaamista, osallistumista standardointiin ja täydentävien osien ja palveluiden syntymiseen sijoittamista. Yleensä alustan omistaja vastaa näistä.

Yksi pohtimisen arvoinen kysymys on perinteinen muna vai kana -ongelma: syntyykö ekosysteemi APIen ympärille vai edellyttääkö ekosysteemi APIen olemassaoloa? Voidaan perustellusti sanoa molempien olevan mahdollisia reittejä. Näyttää siltä, että useimmiten APIt itsessään eivät välttämättä riitä ekosysteemien rakentamiseen, vaan pikemminkin ekosysteemin arvonmuodostus (arvolupaus) edellyttää tietyntyyppisten täydentävien osasten olemassaoloa. Suomeksi sanoen ekosysteemin arvonluonti vaatii, että APIt tuovat oman lisäarvonsa kokonaisuuteen.

 

APIt ovat aivan keskeinen osanen nykymuotoisten digitaalisten ekosysteemien rakentumista ja rakentamista. APIt ovat uudenlainen mahdollistava tekijä, jolla resursseja voidaan käyttää joustavasti ja monipuolisesti synnyttämään uudenlaisia tarjoomia. Sopivien APIen tunnistamiseksi ja etsimisen helpottamiseksi syntyneet API-luettelot ovat siten välineitä tuoda APIt yhteen eräänlaisiksi markkinapaikoiksi, moderneiksi virtuaalibasaareiksi.

Kiinnostuitko?