Luku 2: Arvon APIkin ansaitsee - lisäarvoa APIsta

Marko Seppänen

Tässä luvussa käsitellään sitä, mitä APIn lisäarvolla tarkoitetaan ja miksi arvon luontia kannattaa ajatella hyvin monipuolisesti. Lisäksi pohditaan, miksi API pitäisi suunnitella lisäarvon tuottamisen näkökulmasta. API voi tuottaa lisäarvoa sitä käyttäville sovelluskehittäjille, APIn sisältävien sovellusten ja laitteiden kuluttajille sekä tilaajille.

Yhteenveto

  • Lisäarvo tarkoittaa asiakkaan kokemaa hyötyä.

  • Hyödyn kokemus on moniulotteinen ja koostuu hyvin erityyppisistä hyödyistä ja uhrauksista.

  • API on yksi väline liiketoiminnallisen lisäarvon tuottamiseen. API voi olla tuote itsessään tai mahdollistava tekijä osana asiakkaan omaa arvonluontia.

  • Arvolupaus-työkalua kannattaa hyödyntää APIn arvon konkretisoimiseksi.

Kiinnostuitko?

The fundamental book on API Economy based on research and experience.

Be in touch: +358 40 535 9066 Jarkko, +358 40 838 7308 Marjukka,

or send email to info@osaango.com 

Finland

Tilaa ja lue

Osallistu somessa

Sivustosta

©2017 BY API-TALOUS101 / Osaango Oy