19 Hajauta ja hallinnoi

Luku 19 twitter.png

Marjukka Niinioja

Tässä luvussa käsitellään APIn eli rajapinnan alla olevaa toteutusta. Pitääkö API aina tehdä mikropalveluilla? Pitääkö mikropalvelun aina tarjota API? Entä vanhat järjestelmät, miten ne ”apitetaan”?

 

Yhteenveto

  • Mikropalveluiden olisi usein syytä tarjota APIt.

  • APIn voi toteuttaa sekä mikropalveluilla että monoliitilla.

  • Hajautetussa, usein mikropalveluihin pohjautuvassa, arkkitehtuurissa API-hallinnan merkitys kasvaa. On tärkeää pystyä siirtämään ja skaalaamaan palveluita ilman, että käyttäjien toiminta häiriytyy tai, että ulospäin näkyy missä palvelut sijaitsevat ja miten ne on toteutettu.

  • Hajautetusta hallinnasta tiimit voivat valita kuhunkin ratkaisuun sopivimmat teknologiat, mutta silti teknologiavalintojen määrää pyritään usein rajoittamaan oppimisen, jatkuvuuden ja hallittavuuden nimissä.

Kiinnostuitko?