19 Hajauta ja hallinnoi

Marjukka Niinioja

Tässä luvussa käsitellään APIn eli rajapinnan alla olevaa toteutusta. Pitääkö API aina tehdä mikropalveluilla? Pitääkö mikropalvelun aina tarjota API? Entä vanhat järjestelmät, miten ne ”apitetaan”?

 

Yhteenveto

  • Mikropalveluiden olisi usein syytä tarjota APIt.

  • APIn voi toteuttaa sekä mikropalveluilla että monoliitilla.

  • Hajautetussa, usein mikropalveluihin pohjautuvassa, arkkitehtuurissa API-hallinnan merkitys kasvaa. On tärkeää pystyä siirtämään ja skaalaamaan palveluita ilman, että käyttäjien toiminta häiriytyy tai, että ulospäin näkyy missä palvelut sijaitsevat ja miten ne on toteutettu.

  • Hajautetusta hallinnasta tiimit voivat valita kuhunkin ratkaisuun sopivimmat teknologiat, mutta silti teknologiavalintojen määrää pyritään usein rajoittamaan oppimisen, jatkuvuuden ja hallittavuuden nimissä.

Kiinnostuitko?

The fundamental book on API Economy based on research and experience.

Be in touch: +358 40 535 9066 Jarkko, +358 40 838 7308 Marjukka,

or send email to info@osaango.com 

Finland

Tilaa ja lue

Osallistu somessa

Sivustosta

©2017 BY API-TALOUS101 / Osaango Oy