11 APIt muuttavat organisaatiotasi

Marjukka Niinioja

Tässä luvussa käsitellään APIen vaikutusta organisaation sisäiseen toimintaan. APIt antavat uutta suuntaa organisaation työnjakoon, tekemisen tapaan ja vuorovaikutukseen. API-talous muuttaa tapaa hankkia palveluita sekä myydä ja tarjota niitä. Siten API-talous aiheuttaa muutoksia johtamiseen ja siihen, millaisia henkilöitä ja osaamista tarvitaan.

 

Yhteenveto

  • API ei ole integraatio

  • APIen voima muuttaa organisaatiota on kaksisuuntainen. Organisaation sisäinen API-kehitys aiheuttaa muutosta sisältäpäin. Toisaalta APIen tarjoama mahdollisuus käyttää ulkoisia toimijoita osana omaa innovaatiota ja palveluprosesseja kasvaa.

  • APIt nopeuttavat tietämyksen ja innovaatioiden siirtoa organisaation ulkopuolelta sisäpuolelle.

  • APIen hyödyntäjät muodostavat organisaation ulkopuolisen verkoston, jonka kanssa voi luoda uutta ja peilata omia osaamistarpeita

  • APIt purkavat siiloja, parantavat viestintää ja muuttavat kulttuuria ja tekemisen tapaa.

  • APIt eivät muuta vain tietohallinnon tai ohjelmistokehityksen ja tuotekehityksen toimintaa. Ne muuttavat myös sitä miten organisaatio hankkii ja hallinnoi palveluitaan, miten se hoitaa budjetoinnin, johtamisen sekä ulkopuolisten palveluiden ja resurssien hankinnan.

 

Kiinnostuitko?

The fundamental book on API Economy based on research and experience.

Be in touch: +358 40 535 9066 Jarkko, +358 40 838 7308 Marjukka,

or send email to info@osaango.com 

Finland

Tilaa ja lue

Osallistu somessa

Sivustosta

©2017 BY API-TALOUS101 / Osaango Oy