11 APIt muuttavat organisaatiotasi

Luku 11 twitter.png

Marjukka Niinioja

Tässä luvussa käsitellään APIen vaikutusta organisaation sisäiseen toimintaan. APIt antavat uutta suuntaa organisaation työnjakoon, tekemisen tapaan ja vuorovaikutukseen. API-talous muuttaa tapaa hankkia palveluita sekä myydä ja tarjota niitä. Siten API-talous aiheuttaa muutoksia johtamiseen ja siihen, millaisia henkilöitä ja osaamista tarvitaan.

 

Yhteenveto

  • API ei ole integraatio

  • APIen voima muuttaa organisaatiota on kaksisuuntainen. Organisaation sisäinen API-kehitys aiheuttaa muutosta sisältäpäin. Toisaalta APIen tarjoama mahdollisuus käyttää ulkoisia toimijoita osana omaa innovaatiota ja palveluprosesseja kasvaa.

  • APIt nopeuttavat tietämyksen ja innovaatioiden siirtoa organisaation ulkopuolelta sisäpuolelle.

  • APIen hyödyntäjät muodostavat organisaation ulkopuolisen verkoston, jonka kanssa voi luoda uutta ja peilata omia osaamistarpeita

  • APIt purkavat siiloja, parantavat viestintää ja muuttavat kulttuuria ja tekemisen tapaa.

  • APIt eivät muuta vain tietohallinnon tai ohjelmistokehityksen ja tuotekehityksen toimintaa. Ne muuttavat myös sitä miten organisaatio hankkii ja hallinnoi palveluitaan, miten se hoitaa budjetoinnin, johtamisen sekä ulkopuolisten palveluiden ja resurssien hankinnan.

 

Kiinnostuitko?