#apitalous101

#apieconomy101

Mikä ja miksi?

Neljä Suomen kovinta API-talouden asiantuntijaa eivät löytäneet hyvää API-talous kirjaa ja päättivät muuttaa tilannetta sen sijaan, että vain valitettaisiin asiasta.

API-talous 101 -kirja käsittelee API-talouden peruskysymyksiä, joihin kirjoittajat ovat omassa arjessaan asiakastyössä törmänneet. Emme piiloudu teknisen jargonin taakse, vaan lähestymme asiaa käytännönläheisesti ja "humaanilla" otteella.

Kenelle?

API-talous 101 -kirja on kirjoitettu kaikille ohjelmointirajapintoihin perustuvasta liiketoiminnasta kiinnostuneille. Nykyaikainen sovelluskehitys perustuu ohjelmointirajapintoihin riippumatta siitä onko kyseessä globaali jättiyritys, PK -yritys tai startup.

Kohderyhmään kuuluvat kansalaisten lisäksi liiketoimintajohtajat, IT-päälliköt ja ratkaisuarkkitehdit. Kirjan luettuasi ymmärrät mistä asiassa on kyse, miten lähteä liikkeelle ja kasvattaa API-pohjaista liiketoimintaa.

Askarruttaako sinua jokin API-taloudessa? Kysy kysymys kirjan kirjoittajilta! 

Miksi?

Koska API-talous 101 -kirjalle on markkinoilla tilausta juuri nyt! Siksi API-talousnelikkomme päätti edetä rivakasti.

 

Ensimmäinen luku julkaistiin jo tammikuun 10. päivä 2018. Samalla julkaistiin suunniteltu sisällysluettelo ja esipuhe. 1. painos ilmestyi 08/2018 ja 2. painos jo 11/2018. Kirja on saatavissa Suomalisesta kirjakaupasta, verkkokirjakaupoista, sekä Alma Talentin verkkokaupasta.

Uutiset

Tilaa puhuja tapahtumaasi

Haluatko lisätä tapahtumasi kiinnostavuutta ottamalla paikalle API-talouden asiantuntijan esimerkiksi puoleksi tunniksi kertomaan ymmärrettävästi API-taloudesta ja sen merkityksestä sekä potentiaalista?

API-talouden määritelmä

”API-taloudessa organisaatio hyödyntää omia ja toisten organisaatioiden resursseja sisäisten ja avointen rajapintojen avulla tuottaakseen sovelluksia ja palveluita nopeasti ja siten lisäarvoa asiakkailleen. API-taloudelle luonteenomaista on kilpailu kehittäjäyhteisöjen suosiosta ja palveluiden tarjoaminen ensisijaisesti sovelluskehittäjille (engl. Business-to-Developers, B2D)."

The fundamental book on API Economy based on research and experience.

Be in touch: +358 40 535 9066 Jarkko, +358 40 838 7308 Marjukka,

or send email to info@osaango.com 

Finland

Tilaa ja lue

Osallistu somessa

Sivustosta

©2017 BY API-TALOUS101 / Osaango Oy